Angstige patiënten

Wij vragen standaard aan u of u verdoofd wilt worden. Het effect van de verdoving is rustgevender voor u, omdat u dan niet gespannen op de pijn hoeft te wachten. Tevens is dit bevorderlijk voor de behandeling en gemakkelijker voor de tandarts.

Bij sommige behandelingen is verdoving noodzaak zoals bij een wortelkanaalbehandeling of het trekken van een tand of kies. De boven- en onderkaak worden op een andere manier verdoofd: de bovenkaak kan plaatselijk worden verdoofd, voor de onderkaak wordt de gehele zenuwtak verdoofd (dit bij de kiezen achter in de mond). Bij dit laatste raakt een gedeelte van de tong en lip verdoofd. De uitwerkingstijd van de verdoving is gemiddeld anderhalf tot twee uur.

 

Belangrijke informatie die de tandarts over u moet weten:
In sommige situaties moet er een andere verdovingsvloeistof of een lagere dosering worden gebruikt. Het is daarom van belang dat u de tandarts hierover inlicht indien u:

  • Onder behandeling bent van een arts of specialist.
  • Medicijnen gebruikt.
  • Hart- of vaatziekten hebt.
  • Zwanger bent.
  • Ooit een allergische reactie op tandheelkundige verdoving heeft gehad.

 

Bij zeer angstige patiënten en patiënten met een flinke ontsteking bestaat de kans dat de verdoving langere tijd nodig heeft om in te werken of helemaal niet wil werken.
Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het voordat de verdoving is ingewerkt?
In de bovenkaak betreft het een plaatselijke verdoving, dit zal vrijwel direct werken. In de onderkaak wordt een deel van de zenuwtak verdoofd, dit duurt vaak enkele minuten.

Hoe lang duurt het voordat de verdoving is uitgewerkt?
Gemiddeld 1,5 a 2 uur.

Werkt verdoving bij iedere patiënt even goed?
Over het algemeen wel. Bij patiënten die zeer gespannen zijn of een enorme ontsteking hebben, kan het langer duren dat de verdoving werkt of kan de verdoving helemaal niet werken. Ook bij (ex)verslaafden werkt de verdoving soms moeizaam.