Trekken van tanden (extractie)

Hoe wordt een tand of kies getrokken?
Allereerst wordt een verdoving gegeven; zodra deze goed werkt, wordt de kies met een speciaal instrument voorzichtig los gewiebeld. Als de tand of kies een beetje los zit, trekt de tandarts met een tang de tand of kies eruit. De tandarts maakt daarbij meestal een draaiende of wrikkende beweging, waardoor een lichte druk voelbaar en wat gekraak hoorbaar is.

Als u geneesmiddelen slikt, moet u deze gewoon innemen. Indien u een antistollingsmiddel gebruikt, moet u dit ruim van tevoren melden, voordat er een tand of kies wordt getrokken. Het is altijd raadzaam een lijstje bij u te hebben waarop vermeld staat welke geneesmiddelen u gebruikt.

Wat is belangrijk na het trekken van een tand of kies?

  • Het eerste half uur goed op een gaasje dichtbijten.
  • Niet spugen of spoelen.
  • Geen zwaar werk verrichten of tillen, maar rustig aan doen.
  • Geen alcohol drinken of roken.
  • Na het trekken van een kies in de bovenkaak niet hard de neus snuiten.
  • Bij nabloeding een gaasje of schone zakdoek dubbel vouwen, op de wond leggen en een half uur weer dichtbijten. Als de bloeding niet stopt, dan alsnog uw tandarts raadplegen.
  • Bij napijn kunt u paracetamol of ibuprofen innemen, maar geen aspirine.
  • Bij zwelling of napijn kunt u de wang koelen met een zak met ijs.
  • Wachten met eten en warm drinken totdat de verdoving is uitgewerkt.