Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug bestaat uit twee of meer kronen met daartussen het brugdeel. Er hangt dus een soort kunstkies of kunsttand tussen twee andere kiezen of tanden in.


Enkele redenen om een brug te maken:

  • Verbetering van de kauwfunctie: doordat er een of meer tanden of kiezen missen, kan de kauwfunctie verstoord zijn.
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen uit gaan groeien. Als tanden of kiezen ontbreken, dan kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien.
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan groeien. De tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte kunnen naar elkaar toe gaan groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Verbetering van het uiterlijk.

Soorten bruggen:

Etsbrug
Deze brug wordt geplaatst als er slechts een element ontbreekt en wanneer deEtsbrug buurelementen gaaf zijn. Voor een etsbrug hoeft er nauwelijks iets van de gave tanden te worden afgeslepen. Een etsbrug wordt vooral gebruikt ter vervanging van een of twee tanden als de buurelementen nog gaaf zijn. De brug wordt door middel van metalen bevestigingsplaatjes met een speciaal cement aan de binnenzijdetegen de tanden geplakt. Een etsbrug functioneert meestal als een tijdelijke voorziening, bijvoorbeeld in afwachting van implantaten.

Pijlerbrug
Deze brug is een brug waarvan een of meerdere elementen ontbreken en waarvan de buurelementen als houvast dienen voor de brug.

Cantileverbrug
Deze brug wordt toegepast als er aan een bepaalde kant van het gebit geen buurelementen aanwezig zijn en hangt dus als het ware aan één kant los.