Spoedgeval

Wat is een spoedgeval?
Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood)kronen of -bruggen geen spoedgevallen.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

 

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling

Tijdens openingstijden kunt u altijd bellen naar onze praktijk. ’s Avonds en in het weekenden kunt u in uiterste noodgevallen bellen met het spoednummer 0900 1515.

Als u de telefoniste van het bemiddelingsbureau belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgend doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.