Tarieven

Hieronder vindt u een lijst met alle codes, presaties en tarieven voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Deze tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verdoving
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €13,45
A15 Oppervlakte verdoving €6,99
A20 Behandeling onder algehele narcose € **
Verdoving door middel van roesje
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €34,57
Consultatatie en diagnostiek
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
C11 Periodieke controle €20,44
C13 Probleemgericht consult €20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese €20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €96,81
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €53,79
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s € **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s € **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring € **
C80 Mondzorg aan huis €16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €43,03
C85 Weekendbehandeling €20,44
C86 Avondbehandeling €20,44
C87 Nachtbehandeling €20,44
C90 Niet nagekomen afspraak € NMT 
Wortelkanaal behandelingen
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €29,58
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €225,90
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €16,14
E31 Snij-/ hoektand €107,57
E32 Premolaar €150,60
E33 Molaar €193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €75,30
E37 Kijkoperatie €64,54
E40 Directe pulpa-overkapping €26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €21,51
E44 Verwijderen spalk €5,38
E45 Aanbrengen rubberdam €10,76
E51 Verwijderen van kroon of brug €32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €26,89
E53 Verwijderen van wortelstift €37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €26,89
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €43,03
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt €43,03
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €43,03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €26,89
E85 Elektronische lengtebepaling €13,45
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €53,79
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak €67,23
E98 Materialen voor thuisbleken € **
Kaakgewrichtsbehandelingen
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €61,64
G10 Niet-standaard beetregistratie €84,05
G11 Scharnierasbepaling €84,05
G12 Centrale relatiebepaling €78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen €56,04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte €28,02
G16 Therapeutische positiebepaling €28,02
G20 Beetregistratie intra-oraal €56,04
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €56,04
G61 Instructie spieroefeningen €56,04
G62 * Occlusale spalk €151,30
G63 * Repositiespalk €224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,02
G65 * Indirect planmatig inslijpen €308,20
G66 Biofeedbacktherapie €50,43
G67 Behandeling triggerpoint €61,64
G69 * Opbeetplaat €61,64
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €280,18
G72 Controlebezoek MRA €28,02
G73 * Reparatie MRA met afdruk €44,83
Chirurgische ingrepen (incl. verdoving)
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
H11 Trekken tand of kies €42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €31,38
H21 Kosten hechtmateriaal €5,93
H26 Hechten weke delen €61,64
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €67,24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €50,43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €33,62
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €67,24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €89,66
H44 Primaire antrumsluiting €61,64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €56,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,81
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €78,45
H60 Marsupialisatie €78,45
H65 Primaire sluiting €151,30
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €78,45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €151,30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €106,47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €179,31
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €56,04
Implantaten
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
J01 Initieel onderzoek implantologie €72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie €112,07
J03 * Proefopstelling €151,30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €50,43
J06 Vrijleggen foramen mentale €33,62
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €22,41
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €268,97
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €168,11
J11 Prepareren donorplaats €151,30
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €162,50
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €78,45
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €95,26
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €95,26
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €145,69
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €67,24
J19 Toeslag esthetische zone €72,85
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak €218,54
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €78,45
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €128,88
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €84,05
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €28,02
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €184,92
J27 * Vervangen implantaat €218,54
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste €117,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €56,04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €128,88
J40 * Twee magneten/drukknoppen €173,71
J41 * Elke volgende magneet, drukknop €39,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten €229,75
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €72,85
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €28,02
J50 * Boven- en onder klikgebit €577,17
J51 * Onder-klikgebit €375,44
J52 * Boven-klikgebit €375,44
J53 * Omvorming klikgebit €112,07
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €145,69
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €168,11
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €100,86
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €156,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €196,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €224,14
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €252,16
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €61,64
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €117,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €145,69
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €173,71
J97 Overheadkosten implantaten €201,91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €114,27
Preventieve mondzorg
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €12,56
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €12,56
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement €25,22
M10 Fluoridebehandeling, methode I €28,02
M20 Fluoridebehandeling, methode II €22,41
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €16,81
M61 * Mondbeschermer €25,22
Third Tab Title
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €39,23
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €84,05
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €56,04
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €84,05
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €39,23
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €16,81
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €44,83
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €84,05
P14 Individuele afdruk met randopbouw €61,64
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €61,64
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €56,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €16,81
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €168,11
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €224,14
P27 Reoccluderen €56,04
P28 Naregistratie en remounten €56,04
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €44,83
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €364,23
P31 * Wortelkap met stift €140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €56,04
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €229,75
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €313,80
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €28,02
P37 Frontopstelling in aparte zitting €33,62
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €84,05
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,01
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €33,62
P45 * Noodkunstgebit €112,07
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €39,23
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw €84,05
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €56,04
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €84,05
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €39,23
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €16,81
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €44,83
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €28,02
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €156,90
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €44,83
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €44,83
Kronen en bruggen
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
R08 * Eenvlaks composiet inlay €67,24
R09 * Tweevlaks composiet inlay €128,88
R10 * Drievlaks composiet inlay €168,11
R11 * Eenvlaksinlay €100,86
R12 * Tweevlaksinlay €156,90
R13 * Drievlaksinlay €224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €28,02
R24 * Kroon €246,56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal €33,62
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €56,04
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €112,07
R40 * Eerste brugtussendeel €168,11
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €84,05
R46 * Brugverankering, per anker €56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €140,09
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €28,02
R55 * Gipsslot met extra afdruk €28,02
R60 * Plakbrug zonder preparatie €112,07
R61 * Plakbrug met preparatie €168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €61,64
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,41
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €28,02
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €67,24
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €112,07
R80 * Temporaire, eerste voorziening €28,02
R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,21
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €**
Tandvleesbehandelingen
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €12,56
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten €150,74
Vullingen
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
V11 Eénvlaksvulling €22,41
V12 Tweevlaksvulling €36,42
V13 Drievlaksvulling €47,63
V14 Kroon van plastisch materiaal €67,24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €67,24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling €11,21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling €22,41
V30 Fissuurlak, eerste element €25,22
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €14,01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €5,60
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,21
V60 Indirecte pulpa-overkapping €16,81
V70 * Parapulpaire stift €11,21
V80 * Wortelkanaalstift €19,61
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,41
Maken en beoordeling foto's
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
X10 Kleine röntgenfoto €15,69
X21 Kaakoverzichtsfoto €67,24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €67,24
X24 Schedelfoto €30,26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €134,49
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €56,04

4 redenen om te kiezen voor Tandartsenpraktijk Halle

  • Onze tandartsen zijn BIG geregistreerd
  • U wordt meteen geholpen (geen wachtrijen)
  • Één tandarts voor alle patiënten
  • De praktijk is alle werkdagen geopend, ook tijdens schoolvakanties

* Dit bedrag is exclusief techniek- of materiaalkosten
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.